BİRİNCİ SINIF

1. YARIYIL DERSLERİ

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY101G G Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-l 2 0 2
BİY103G G Türk Dili-I 2 0 2
BİY105A A Genel Zooloji 4 0 4
BİY107A A Genel Zooloji Lab. 0 2 1
BİY109A A Temel Kimya 4 0 4
BİY111A A Temel Kimya Lab 0 2 1
BİY113M M Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
ING101 G Yabancı Dil-İngilizce 3 0 3
ALM101 G Yabancı Dil-Almanca 3 0 3
FRA101 G Yabancı Dil-Fransızca 3 0 3
    TOPLAM 18 4 20

  2. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY102G G Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2
BİY104G G Türk Dili-II 2 0 2
BİY106A A Genel Botanik 4 0 4
BİY108A A Genel Botanik Lab. 0 2 1
BİY110A A Temel Fizik 4 0 4
BİY112A A Temel Fizik Lab. 0 2 1
BİY114A A Deney Tekniği Lab 0 4 1
BİY116M M Gelişim Psikolojisi 3 0 3
ING102 G Yabancı Dil-İngilizce 3 0 3
ALM102 G Yabancı Dil-Almanca 3 0 3
FRA102 G Yabancı Dil-Fransızca 3 0 3
    TOPLAM 18 8 21
           

  İKİNCİ SINIF   

  3. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY201G G Bilgisayar-I 2 2 3
BİY203A A Sitoloji 4 0 4
BİY205A A Sitoloji Lab 0 2 1
BİY207A A Tohumsuz Bitkiler 4 0 4
BİY209A A Tohumsuz Bitkiler Lab 0 2 1
BİY211A A Omurgasız Hayvanlar 4 0 4
BİY213A A Omurgasız Hayvanlar Lab 0 2 1
BİY215M M Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2
ING201 G Yabancı Dil-İngilizce 3 0 3
ALM201 G Yabancı Dil-Almanca 3 0 3
FRA201 G Yabancı Dil-Fransızca 3 0 3
    TOPLAM 19 8 23

  4. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY202G G Bilgisayar-II 2 2 3
BİY204A A Histoloji 2 0 2
BİY206A A Histoloji Lab 0 2 1
BİY208A A Tohumlu Bitkiler 4 0 4
BİY210A A Tohumlu Bitkiler Lab 0 2 1
BİY212A A Omurgalı Hayvanlar 4 0 4
BİY214A A Omurgalı Hayvanlar Lab 0 2 1
BİY216M M Sınıf Yönetimi 2 0 2
ING202 G Yabancı Dil-İngilizce 3 0 3
ALM202 G Yabancı Dil-Almanca 3 0 3
FRA202 G Yabancı Dil-Fransızca 3 0 3
    TOPLAM 17 8 21

  ÜÇÜNCÜ SINIF   

  5. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY303A A Biyokimya 3 0 3
BİY305A A Biyokimya Lab. 0 2 1
BİY307A A Biyoistatistik 4 0 4
BİY309A A Bitki Morfolojisi ve Anatomisi 3 0 3
BİY311A A Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Lab 0 2 1
BİY313M M Rehberlik 3 0 3
BİY315G G Seçmeli-(Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri) 2 0 2
BİY317G G Seçmeli-(Genel Jeoloji) 2 0 2
BİY319G G Seçmeli-(Çevre Korumacılık) 2 0 2
BİY321G G Seçmeli-(Aletsel –Enstrümental- Biyoloji) 2 0 2
BİY323G G Seçmeli-(Ekoturizm) 2 0 2
BİY325G G Seçmeli (Diğer Anabilim Dallarının alan derslerinden bir ders ) 2 0 2
    TOPLAM 15 4 17

  6. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY304A A Bitki Fizyolojisi 3 0 3
BİY306A A Bitki Fizyolojisi Lab 0 2 1
BİY308A A Hayvan Fizyolojisi 3 0 3
BİY310A A Hayvan Fizyolojisi Lab 0 2 1
BİY312A A Ekoloji 3 0 3
BİY314A A Genetik 4 0 4
BİY316M M Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları 3 0 3
BİY318A A Seçmeli (Biyolojik Mücadele) 2 0 2
BİY320A A Seçmeli (Sucul Böceklerin Ekolojisi) 2 0 2
BİY322A A Seçmeli (Plankton Bilgisi ve Kültürü) 2 0 2
BİY324A A Seçmeli (Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi) 2 0 2
    TOPLAM 18 4 20

  DÖRDÜNCÜ SINIF   

  7. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY401A A Çevre Biyolojisi 2 0 2
BİY403A A İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 4 0 4
BİY405A A Embriyoloji 2 0 2
BİY407A A Embriyoloji Lab. 0 2 1
BİY409M M Program Geliştirme ve Öğretim 3 0 3
BİY411M M Özel Öğretim Yöntemleri-I 2 2 3
BİY413G G Seçmeli-(Biyolojide Temel Kavramlar) 1 2 2
BİY415G G Seçmeli-(Biyolojik Çeşitlilik) 1 2 2
BİY417G G Seçmeli-(İlkyardım) 1 2 2
BİY419G G Seçmeli-(Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı) 1 2 2
BİY421G G Seçmeli-(Topluma Hizmet Uygulamaları) 1 2 2
    TOPLAM 14 6 17

  8. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY402A A Mikrobiyoloji 4 0 4
BİY404A A Mikrobiyoloji Lab 0 2 1
BİY406A A Moleküler Biyoloji 3 0 3
BİY408A A Biyolojide Özel Konular-I 3 0 3
BİY410M M Özel Öğretim Yöntemleri-II 2 2 3
BİY412M M Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
BİY414A A Seçmeli-(İhtiyoloji) 2 0 2
BİY416A A Seçmeli-(Entomoloji) 2 0 2
BİY418A A Seçmeli-(Hücre ve Doku Kültürü Hazırlama Teknikleri) 2 0 2
BİY420A A Seçmeli-(Ekonomik Botanik) 2 0 2
    TOPLAM 17 4 19

  BEŞİNCİ SINIF   

  9. YARIYIL DERSLERİ   

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY501A A Hidrobiyoloji 2 0 2
BİY503A A Hidrobiyoloji Lab 0 2 1
BİY505A A Biyolojide Özel Konular-II 3 0 3
BİY507G G Biyoteknoloji 2 0 2
BİY509M M Okul Deneyimi 1 4 3
BİY511M M Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3
BİY513A A Seçmeli (İmmünoloji) 2 0 2
BİY515A A Seçmeli-(Endokrinoloji) 2 0 2
BİY517A A Seçmeli-(Endüstriyel Mikrobiyoloji) 2 0 2
BİY519A A Seçmeli-(Fotobiyoloji) 2 0 2
BİY521A A Seçmeli-(Toksikoloji) 2 0 2
BİY523A A Seçmeli-(Deniz Ekolojisi) 2 0 2
    TOPLAM 12 8 16

10. YARIYIL DERSLERİ

B.KODU A.KODU DERSİN ADI T U K
BİY502A A Evrim 2 0 2
BİY504A A Biyocoğrafya 2 0 2
BİY506G G Canlılarda Davranış 2 0 2
BİY508G G Bilim Tarihi  2 0 2
BİY510M M Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5
BİY512M M Alan Eğitiminde Araştırma Projesi 2 2 3
BİY514A A Seçmeli (Moleküler Genetik) 2 0 2
BİY516A A Seçmeli (Parazitoloji) 2 0 2
BİY518A A Seçmeli (Ornitoloji) 2 0 2
BİY520A A Seçmeli (Tatlısu Ekolojisi) 2 0 2
BİY522A A Seçmeli (Mikroalgal Biyoteknoloji) 2 0 2
    TOPLAM 14 8 18
  TEORİK                UYGULAMA                           KREDİ               SAAT      
       162                        62                                       193                 224      

 

DERS TANIMLARI

BİRİNCİ YIL

ATATURK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-1 (2-0) 2

TÜRK DİLİ- I (2-0) 2

GENEL ZOOLOJİ (4-0) 4

• Biyolojinin içeriği, biyolojinin kısa tarihçesi, biyolojinin geleceği.
• Canlıların özellikleri.
• Bitki ile hayvanlar arasındaki farklar.
• Biyoloji ile ilgili bilim dalları.
• Bilimsel yöntem.
• Hayatın kökeni.
• Canlılığın yer yüzünde oluşmasını sağlayan etkenler.
• Beslenme şekilleri.
• Hücre organelleri ve kimyasal yapısı.
• Ökaryot hücre ile prokaryot hücre arasındaki farklar.
• Hücre bölünmesi, genetik.
• Üreme, Döllenme ve gelişme.
• Dokular.


GENEL ZOOLOJİ LAB. (0-2) 1

• Kontrollü nitel bir gözlem.
• Mikroskop kullanımı.
• Diseksiyon mikroskobu ile ışık mikroskobu arasındaki farklar.
• Mikroskopta ölçme.
• Laboratuvar ortamında mikroskobik organizmalar.
• Canlı dokularda enzimler.
• Enzim faaliyetlerini etkileyen faktörler.
• Hücre zarı.
• Difüzyon, maya hücrelerinin geçirgenliği.
• Canlılar ve hava, hücre bölünmesi.
• Paramesyumda hareket, beslenme ve sindirim, paramesyumda kontraktil kofullar.
• Canlılarda sistemler.
• Kan gurubu tayini.
• Kurbağa diseksiyonu.
• İnsanda meydana gelen CO2’in ölçümü.
• Tansiyon ölçümü.
• Karbohidrat, yağ ve protein tespiti.
• Besin maddelerinin pH’larının ölçümü.

GENEL KİMYA (4-0) 4

• Atom Yapısı.
• Kimyasal Bağlar.
• Molekül Geometrisi.
• Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar.
• Gazlar.


TEMEL KİMYA LAB. (0-2) 1

• Laboratuvarlarda bazı araç ve gereçlerin kullanılması.
• Maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanınması.
• Maddenin kimyasal özellikleri ve reaksiyon tipleri.
• Stokiyometri.
• Magnezyumun eşdeğer-gram ağırlığının tayini.
• Boyle kanunu.
• Difüzyon.
• Donma noktası alçalması ile molekül ağırlığı tayini.
• Kimyada saflaştırma yöntemleri; kristallendirme, damıtma.
• Bir tuzun çözünürlüğünün tayini ve potasyum nitratın saflaştırılması.

BİYOİSTATİSTİK (4-0) 4

• Biyolojik verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2-0) 2

TÜRK DİLİ- II (2-0) 2

GENEL BOTANİK (4-0) 4

• Basit biyokimyasal bileşikler: karbohidratlar, yağlar, proteinler, hormonlar, nükleik asitler, enzimler, vitaminler.
• Hücrenin genel yapısı.
• Bitki hücreleri.
• Hücre şekilleri.
• Hücrenin yapısı ve kimyası.
• Sitoplazma hareketleri, geçitler.
• Bitki dokuları, organlar.
• Bitkilerde üreme.
• Angiosperm çiçeğinin genel yapısı, döllenme, meyve, tohum.

GENEL BOTANİK LAB. (0-2) 1

• Bir bitki hücresinin yapısı.
• Plastidlerin incelenmesi (kloroplast, kromoplast, levkoplast).
• Nişasta tanelerinin incelenmesi.
• Proteinlerin incelenmesi.
• Kristallerin incelenmesi.
• Stomaların incelenmesi.
• Tüylerin incelenmesi.
• Destek dokunun incelenmesi.
• Salgı dokunun incelenmesi.
• İletken dokunun incelenmesi.
• Gövdenin incelenmesi.
• Kökün incelenmesi.
• Plazmoliz, sitoplazma hareketleri.


GENEL JEOLOJİ (3-0) 3

• Jeolojinin içeriği, tarihçesi ve dalları
• Yerkürenin şekli, ölçüleri ve yoğunluğu
• İç ve dış dinamikler
• Depremler ve manyetizma
• Kayalar ve nineraller
• Jeolojik dönemler (eski ve yeni zamanlar)
• Yeraltı sularının jeolojisi ve yüzey araştırmaları

TEMEL FİZİK (4-0) 4


• Katı cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi.
• Yuvarlanma hareketi açısal momentum ve tork.
• Statik denge ve esneklik.
• Titreşim Hareketi.
• Evrensel Çekim Kanunu.
• Akışkanlar Mekaniği.

TEMEL FİZİK LAB. (0-2) 1

• Bir deneyin analizi.
• Bir doğru boyunca hareket hız ve ivme.
• Sabit bir kuvvet etkisi ile hız değişmeleri.
• Basit harmonik hareket.
• Potansiyel enerjide değişmeler.
• Wheaststone köprüsü metodu ile bilinmeyen bir direncin değerinin ölçülmesi.
• Dirençlerin seri ve paralel bağlanması.
• Elektromotor kuvvetinin bulunması.
• Kalorinin mekanik eşdeğeri.
• Üzerinden akım geçen bir telin manyetik alanı.

DENEY TEKNİĞİ LAB. (0-4) 1

• Laboratuvar çalışmalarında dikkat edilecek hususlar, biyoloji laboratuvarlarında kullanılan araç ve gereçler, karışım hazırlama, sterilazyon.
• Memeli kalp, göz, böbrek, akciğer, ovaryum ve testis diseksiyonu.
• Hayvansal örneklerin toplanması, saklanması ve etiketlenmesi.
• Terraryum, vivaryum, insektaryum, akvaryum hazırlanması ve canlıların beslenmesi.
• Bitkilerin toplanması, presleme, saklama ve herbaryum hazırlama.
• Canlılar ve hava, diyaframın solunumdaki önemi.
• Alternatif öğretim etkinlikleri.
• DNA, RNA, protein sentezi, mitoz ve mayoz bölünme modeli yapımı, DNA izolasyonu, karyotip analizi.
• Toprak solucanı, balık, kurbağa ve memeli (fare) diseksiyonu.
• Sert ve yumuşak doku preparatı yapımı.
• Materyal geliştirme.

İKİNCİ YIL

ENFORMATİK (3-0) 3

• Bilgisayara giriş, bilgisayarı verimli kullanabilme, Word, Excell, Power Point ve İnternet uygulamaları.

SİTOLOJİ (4-0) 4

• Hücrenin genel yapısı.
• Hücrenin kimyasal yapısı.
• İnorganik maddeler ve biyo-moleküller.
• Biyolojik yapıları inceleme araçları.
• Hücre zarının morfolojik yapısı.
• Hücre zarının fonksiyonları.
• Hücre içi zar sistemi ve sitoplazma.
• Golgi kompleksi.
• Lizozomlar ve peroksizomlar,
• Mitokondriler, plastidler ve kloroplastlar.
• Ribozomlar ve sentriyoller.
• Çekirdek, kromozomlar ve hücre bölünmesi.

SİTOLOJİ LAB. (0-2) 1

• Mikroskop çeşitlerinin tanıtımı ve kullanımı.
• Ökaryot ve prokaryot hücrelerin genel şekillerinin çizimi.
• Sıvı- mozaik zar ve trilaminar zar yapısının çizimi.
• Hücre yüzeyinin apikal, lateral ve bazal tarafındaki farklılaşma ile meydana gelen yapıların çizimi.
• Hücre içi zar sistemine ait yapıların çizimi.
• Sentriyoller ve silin çizimi.
• Nukleusun ince yapısı, por kompleksi ve nükleozomun şekli.
• Soğan kök ucu hücrelerinde mitoz bölünme.


TOHUMSUZ BİTKİLER (4-0) 4

• Prokaryot ve ökaryot canlılar hakkında genel bilgi.
• Prokaryot ve ökaryot alglerin özellikleri.
• Alglerin sistematiği, yayılışı ve genel yapıları, üremeleri.
• Karayosunları, eğrelti otları, ciğer otları ve mantarların genel özellikleri sistematiği, yayılışı ve üremeleri.

TOHUMSUZ BİTKİLER LAB. (0-2) 1

• Alg divisyolarının tanıtımı ve mikroskobik özellikleri.
• Karayosunlarının, eğreltilerin, ciğer otlarının ve mantarların tanıtımı ve mikroskobik özellikleri.

OMURGASIZ HAYVANLAR (4-0) 4

• Önemli omurgasız gruplarının sistematiği, özellikleri, dağılımları ve evrimsel ilişkileri.

OMURGASIZ HAYVANLAR LAB. (0-2) 1

• Bir hücreli omurgasız canlıların incelenmesi.
• Süngerler, sölenterler, yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar, halkalı solucanlar, yumuşakçalar, derisidikenliler, eklem bacaklılar sınıflarından örneklerin incelenmesi.

HİDROBİYOLOJİ (3-0) 3

• Okyanusları ve iç suları içerisindeki canlılarla beraber incelemek.
• Tatlısu sistemlerinin kimyasal, fiziksel ve ekolojik etkileşmelerini çevreleriyle ilişkilendirmek.
• Plankton, sucul bitkiler, balık ve prodüktivite, insan aktivitelerinin etkisiyle tatlısu kaynaklarının değişimi.

HİDROBİYOLOJİ LAB. (0-2) 1

• Tatlı sularda ve denizlerde yaşayan canlıların çeşitli özelliklerini laboratuvar ortamında izleyebilmek.

HİSTOLOJİ (2-0) 2

• Doku kavramı ve sınıflandırılması.
• Epitel doku.
• Bağ dokusu.
• Yağ dokusu.
• Kıkırdak dokusu.
• Kemik dokusu.
• Kan dokusu.
• Kas dokusu.
• Sinir dokusu.

HİSTOLOJİ LAB. (0-2) 1

• Işık mikroskopisi için dokuların hazırlanması.
• Epitel dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.
• Bağ dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.
• Yağ dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.

• Kıkırdak dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.
• Kemik dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.
• Kan dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.
• Kas ve sinir dokusunun ışık mikroskobunda incelenmesi.

TOHUMLU BİTKİLER (4-0) 4


• Bitkilerin genel özellikleri, yayılışları, ekolojik dağılımları ve sistematiği.

TOHUMLU BİTKİLER LAB. (0-2) 1

• Tohumlu bitkilerin kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyvelerinin genel özellikleri, farklılıkları ve sistematik özellikleri.
• Herbaryum teknikleri.
• Arazi çalışması.

BİTKİ MORFOLOJİSİ ve ANATOMİSİ (4-0) 4

• Bitkilerin genel yapıları, Bitki hücresinin yapısı, sitoplazma, nukleus, hücre zarı.
• Ergastik maddeler, ( Renk maddesi, Karbonhidratlar, Proteinler, Lipidler, Enterik lipids, Reçine ve balzam, Kristals).
• Hücre zarının submikroskobik yapısı.
• Bitki histolojisi ( Apikal meristem, interkalar meristem, lateral meristem ).
• Değişmez bitki dokuları (Epitel doku, Parankima doku, Mekanik doku ve iletim doku)
• Bitki salgı sistemi.

BİTKİ MORFOLOJİSİ ve ANATOMİSİ LAB. (0-2) 1

• Genel bitki hücresi yapıları ve hücre içi organellerin mikroskopta gösterimi.
• Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarına ait özelliklerin açıklamalı ve karşılaştırmalı gösterimi.

OMURGALI HAYVANLAR (4-0) 4

• Sistematiğin önemi ve tarihçesi.
• Tür İçeriği, türün oluşumu.
• Bilimsel isimlendirmedeki kurallar.
• Omurgalı hayvanların genel özellikleri ve sistematiği.

OMURGALI HAYVANLAR LAB. (0-2) 1

• Balık teşhisinde kullanılacak karakterler (metrik ve meristik karakterler).
• Tatlı su balıklarının tayini, deniz balıklarının tayini, kıkırdaklı balıklarla kemikli balıklar arasındaki farklar.
• İki yaşamlıların tayininde kullanılacak karakterler.
• Kurbağa ve semenderlerin tayini.
• Sürüngenlerin tayininde kullanılacak karakterler, kertenkele, kaplumbağa, yılan ve timsahların tayini.
• Kuşların karakteristik özellikleri ve tayinleri.
• Memelilerin karakteristik özellikleri ve tayinleri.

ÜÇÜNCÜ YIL


YABANCI DİLLER-I (2-0) 2

İngilizce, Almanca veya Fransızca

GENETİK (5-0) 5

• Genetikteki genel kavramlar tüm alanı Mendel kalıtımından kalıtımın kimyasal temeline, gen ekspresiyonuna ve genetik varyasyona hatta moleküler evrimi kapsayacak şekilde verilmekte,
• Kantitatif genetik, çevresel etkiler ve türleşme.
• Gen yapısı ve fonksiyonu.
• Mutasyonların moleküler temeli.
• Moleküler genetikteki yeni gelişmeler.

BİTKİ FİZYOLOJİSİ (3-0) 3

• Bitki fizyolojisinin ilkeleri, Bitki biyokimyası. Bitki fizyolojisinin bölümleri.
• Difüzyon, osmoz ve şişme
• Transpirasyon, bitkilerde toprak ve su ilişkileri
• Bitkilerde inorganik iyonların emilimi
• Bitkilerde azot metabolizması
• Bitkilerde solunum metabolizması
• Tohumların çimlenmesi, bitkilerdeki hareketi, bitkilerdeki gelişmesi.
• Bitkilerdeki hormonlar.

BİTKİ FİZYOLOJİ LAB. (0-2) 1

• Fotosentez mekanizmasının irdelenmesi.
• Bitkinin gelişimi ile ilgili fizyolojik özellikleri.


İNSAN ANATOMİSİ ve FİZYOLOJİSİ (5-0) 5

• Anatomiye giriş.
• Hücre fizyolojisi.
• Dokular.
• Dolaşım sistemi.
• Solunum sistemi.
• Beslenme ve metabolizma.
• Sindirim sistemi.
• Boşaltım sistemi.
• Üreme sistemi.
• Hareket sistemi (iskelet ve kaslar).
• Endokrin sistem.
• Sinir sistemi ve duyu organları.

BİYOCOĞRAFYA (2-0) 2

• Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgili görüşler.

• Kıtaların kayma kuramı, paleomanyetizmanın kıtaların kayma kuramının açıklanmasına katkısı.
• Manyetik şemsiyedeki yırtılmalar ve canlıların çeşitlenmesindeki artış, manyetik yağmurların çeşitlenmeye etkisi.
• Wegenerin kıtaların kayma kuramının coğrafik açıdan önemi.
• Tetis denizi ve bağlantılarının oluşu, dağ kuşaklarının oluşumu ve süper kıta döngüsü.
• Canlıların yayılışında dikkat edilecek hususlar.
• Buzullaşmanın oluşu ve deniz yüzeyinin değişmesi, kara köprüleri, kara ve denizlerin coğrafik bölgeleri, canlıların yayılışına etki eden faktörler ve yaşam ortamlarının gruplandırılması, Türkiye coğrafyası, kara kısmının jeolojik değişimi ve canlıların gelişim öyküsü.

YABANCI DİLLER-II (2-0) 2

İngilizce, Almanca veya Fransızca

EKOLOJİ (3-0) 3

• Ekoloji ve çevre bilimleri.
• Sistemler ve modeller.
• Ekosistem kavramı.
• Ekoloji ve çevre bilimlerinde enerji, birincil veya temel üretim, besin zincirleri ve besin ağları, enerji piramidi ve kullanılabilir enerji kavramı.
• İnsanın beslenme düzeyindeki yeri.
• Ekolojik döngüler.
• Canlılara gerekli maddeler.
• Ekolojik döngüler ve çevre ve ekosistemin sağlığı.
• Nükleer tehlikeler.
• Biyolojik birikim.
• Ekolojik döngülerin korunması.
• Populasyon biyolojisinde temel kavramlar.
• Ekolojik rekabet ve niş kavramları.
• Populasyon denetimi uygulamaları ve zararlı organizmalar.
• Canlı doğal kaynakların kullanımı.
• Ekosferde tür toplulukları ve korunması .
• Koruma alanları ve milli parklar.
• Ekolojik ilkeler ve çevre planlaması, çevre korunmasında bazı yeni yaklaşımlar.
• Çevre ekonomisi ve planlaması.
• Türkiye’de çevre bilincinin gelişimi.

EMBRİYOLOJİ (2-0) 2

• Gelişme biyolojisine giriş.
• Gametogenesis ( spermatogenesis and oogenesis)
• Genel Omurgalı gelişimi, gelişmenin başlangıcı, döllenme, ayrılma ve blastula, gastrulayon, morfogenesis.
• Temel insan embriyolojisi, dişi üreme siklusları, erken embriyonun organizasyonu, blastosist ve implantasyon, plasenta ve zarlar,
• Totipotent, Gelişmenin hücresel mekanizması ve hücresel farklılaşma.
• Doğuştan olan malformasyon ve çevresel teratojenler.
• Döllenmeyi kontrol altına alan teknikler, Kısırlık problemlerini çözen üreme teknikleri.


HAYVAN FİZYOLOJİSİ (3-0) 3

• Hayvanlarda sinir, kas, solunum, sindirin, boşaltım sistemlerinin karşılaştırmalı fizyolojisi.
• Hayvanlarda duyu organları.
• Kan ve lenf.
• Hormonların görevleri ve kimyası.


HAYVAN FİZYOLOJİSİ LAB. (0-2) 1

• Karbonhidratların ve proteinlerin kalitatif analizi.
• Heller testi ile idrarda protein arama.
• Akciğer kapasitesi ve solunum havasında karbondioksitin ölçülmesi.
• İnsanda kan grupları ve özellikleri.
• Alyuvarların hemolizi ve kanın pıhtılaşma süresi , sedimantasyon.
• Kas yorgunluğu.
• Gözde süksesif ve simultan kontrast, Daltonizm, tek ve çift görme.
• İşitme keskinliği
• Kurbağada refleks.
• Protein ve yağların sindirimi.

BİYOKİMYA (4-0) 4

• Biyokimyaya giriş.
• Bağlar.
• Asit-baz dengesi.
• Tamponlar.
• Amino asitler.
• Proteinler.
• Koenzimler.
• Kofaktörler.
• Vitaminler.
• Enzimler ve kataliz.
• Biyoenerjetik.
• Oksidatif fosforilasyon.
• Karbohidratlar, karbohidratların metabolizması.
• Amino asit ve protein metabolizması.
• Lipidler, lipid metabolizması.
• Nükleik asitler, nükleik asit metabolizması.
• Hormonlar ve etki mekanizmaları.
• Metabolik regülasyon.


BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR (3-0) 3

• Konular deneysel, teorik ve biyoloji eğitimi ile ilgili özel araştırma projelerinin biyoloji eğitimi öğretim üyelerinden birinin denetiminde yaptırılması.

DÖRDÜNCÜ YIL


MİKROBİYOLOJİ (4-0) 4

• Mikroorganizmaların genel özellikleri.
• Üretimleri.
• Direnç oluşumu.
• Parazitlik ve immünoloji.


MİKROBİYOLOJİ LAB. (0-2) 1

• Mikroorganizmaların laboratuvarda tanı ve genel identifikasyonu, ekolojik özellikleri, genel amaçlı ve seçici besiyerlerinin üretimde kullanılmaları ile ilgili uygulamalar.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ (3-0) 3

• Moleküler biyolojinin içeriği, kapsamı, tarihçesi, kimya kanunlarının hücreye uygulanması, zayıf ve kuvvetli bağların hücredeki önemi,molekül şekillerinin özgüllüğü, biyomoleküller ve biyolojik sistemlerde temel yapı birimleri.
• DNA ve kalıtsal materyalin yapısı; virüs, bakteri ve ökaryotik hücre DNA’sının karşılaştırılması, 100 ve 300 Angrostomluk iplik modelleri.
• Ökaryotik hücre DNA’sındaki palindromlar ve tekrarlamalı diziler.
• DNA replikasyonu ve transkripsiyonu, genetik kod.
• Protein sentezi.
• Gen işleyişinin düzenlenmesi.
• Mutasyon ve DNA onarımı.
• Kanser hücrelerinin özellikleri,
• Rekombinant DNA teknolojisi.


EVRİM (2-0) 2

• Canlıların genetiksel ve kalıtımsal gelişiminin evrim ile ilişkilendirilmesi.


ÇEVRE BİYOLOJİSİ (3-0) 3

• Çevre ve ekoloji,
• Ekolojide temel kavramlar,
• Büyük ekosistemler,
• İnsanlığın ekolojik sorunları,
• Dünyada ve Türkiye’de çevre korumacılık,
• Yeni yaklaşımlar,
• Çevre ile ilgili uluslararası kuruluşlar,
• Çevre koruma sözleşmeleri ve ulusal kuruluşlar,
• Çevresel etki değerlendirilmesi raporları.


BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR (3-0) 3

• Konular deneysel, teorik ve biyoloji eğitimi ile ilgili özel araştırma projelerinin biyoloji eğitimi öğretim üyelerinden birinin denetiminde yaptırılması.

BEŞİNCİ YIL

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ (3-0)3

• Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri,
• Sınıf ve okul ortamı,
• Eğitimde alternatif perspektifler,
• Eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri,
• Türk eğitim sistemi.

GELİŞİM VE ÖĞRENME (3-0)3

• Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.) öğrenme yaklaşımları ve süreçleri,
• Biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.

ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME (3-2)4

• Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri,
• ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi,
• içerik seçimi ve organizasyonu,
• öğretim yöntemleri ve stratejileri,
• materyallerin özellikleri ve seçimi,
• ölçme ve değerlendirme,
• değerlendirme yaklaşımları,
• test türleri,
• izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi,
• sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I (2-2)3

• Konu alanında öğretim yöntemleri,
• öğrenme-öğretme süreçleri,
• genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması,
• konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi,
• mikro öğretim uygulamaları,
• öğretimin değerlendirilmesi.

OKUL DENEYİMLERİ I (1-4)3

• Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanınması amaçlanmaktadır.
• Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç, yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME (2-2)3

• Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri,
• öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı,
• öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirme
• çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

SINIF YÖNETİMİ (2-2)3

• Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler,
• sınıf ortamı ve grup etkileşimi,
• sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama,
• sınıf içinde zaman kullanımı,
• sınıf organizasyonu,
• motivasyon,
• iletişim,
• yeni bir döneme başlangıç,
• olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma,
• sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.


ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II (2-2)3

• Konu alanında öğretim yöntemleri,
• öğrenme-öğretme süreçleri,
• genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması,
• konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi,
• mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.

OKUL DENEYIMI II (1-4)3

• Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar;
• bazı gözlem ve uygulama konuları:
• öğretimde soru sorma,
• yönerge ve açıklamalar,
• dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü,
• çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi,
• öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi,
• dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma,
• grup çalışmaları,
• sınıf organizasyonu,
• çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması,
• sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları.

KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEMESİ (2-2)3

• Konu alanında MEB tarafından onaylanmış ders kitaplarının ve öğretim programlarının eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi;
• kitapların içerik, dil, öğrenci seviyesine uygunluk,
• format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı,
• öğretimde kullanım kolaylığı, vb. açılardan incelenmesi.

REHBERLİK (3-0)3

• Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü,
• rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı,
• rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma,
• yönlendirme,
• bilgi toplama ve yayma,
• psikolojik danışma, yerleştirme,
• izleme, danışmanlık,
• araştırma ve değerlendirme,
• çevre ile ilişkiler,
• mesleki yönlendirme,
• özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2-6)5

• Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması).

SEÇMELİ DERSLER

HAYVANLARDA DAVRANIŞ (2-0) 2


• Bireysel davranış.
• Doğuştan gelen ve öğrenilmiş davranış.
• Refleksler, kinesizler ve taksi hareketleri.
• Sabitleşmiş hareket kalıpları.
• Drives ve saatler.
• Öğrenme; izlenim, alışkanlık, yardımcı öğrenme, gecikmiş öğrenme, hızlı kavrama yeteneği, içten geldiği gibi öğrenme.
• Davranışın evrimi.
• Sosyal davranış, sosyal etkileşimler, sosyal grublar, sosyal davranışın adaptif değeri, sosyobiyoloji.

TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ (2-0) 2


• Türkiye’de bulunan tüm endemik türlerin İçeriği, yayılışları ve ekonomik önemleri ile doğal zenginlikler anlatılmaktadır.

SUCUL BÖCEKLERİN SİSTEMETİĞİ ve EKOLOJİSİ (2-0) 2

• Sucul habitatlar ve kommüniteler.
• Çevresel faktörler.
• Sucul çevrelerin böcekleri.


PARAZİTOLOJİ (2-0) 2


• Parazitizm, konak-parazit ilişkileri, savunma sistemleri.
• Protozooloji.
• Helmintoloji.
• Virüsler

İHTİYOLOJİ (2-0) 2

• Sınıflandırma ve sistemler ile morfolojik yapı, balık ekolojisi, zoocoğrafya ana konularını içermektedir.

EKONOMİK BİTKİLER (2-0) 2

• Türkiye’de ekonomik açıdan önemli tüm bitki türlerinin tanıtımı ve kullanım alanları anlatılmaktadır.

TÜRKİYE EKONOMİK BALIKLARI (2-0) 2

• Türkiye’nin su ürünleri ve balıkçılık bakımından Dünya’daki yeri, Türkiye ekonomik balıklarının listesi,coğrafik dağılışları, biyolojik ve ekolojik özellikleri, bolluk durumları ve korunma statüleri, balığın beslenmedeki önemi, Türkiye ve Dünya’da balık tüketimi, avcılık ve üretim teknikleri.

BİYOLOJİK MÜCADELE (2-0) 2

• Biyolojik mücadele.
• Biyolojik mücadelenin önem ve değeri.
• Biyolojik mücadelenin temel yöntemleri.
• Kültürel, fiziksel ve kimyasal mücadele.
• Zararlı böceklerin mikrobiyal kontrolü.

BİYOTEKNOLOJİ (2-0) 2

• Mikroorganizmalar kullanılarak yeni ürünlerin eldesi, bunların endüstri, gıda vb. tüm sanayi sektörlerinde kullanımları, gen teknolojisi anlatılmaktadır.


MOLEKÜLER GENETİK (2-0) 2

• Kromozom, genler, DNA’nın yapısı, protein sentezi ve bunların genişletilmiş içerikleri anlatılmaktadır.

BİYOLOJİ TARİHİ (2-0) 2

• İnsanlık tarihinin doğayı anlama ve kullanma amacıyla biyolojiye yaklaşımları ile modern biyolojinin başlangıcından zamanımıza gelişimini içermektedir.


ORNİTOLOJİ (2-0) 2

• Türkiye kuşlarının tanı ve teşhisi, habitat ve göçlerini içermektedir

TÜRKİYE’NİN MİLLİ PARKLARI (2-0) 2

• Türkiye’de mevcut milli parklarımızın tanıtımı ve bu doğal zenginliklerimizin korunmasının önemi anlatılmaktadır.

BİYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR- I (2-0) 2

• M:E:B: Ortaöğretim Lise-I Biyoloji kitabında yer alan bir bilim olarak Biyoloji, canlılığın temel birimi hücre, canlıların çeşitliliği ve sınıflandırma.
• Lise II Biyoloji kitabında yer alan Hayvansal dokular.
• Lise III Biyoloji kitabında yer alan Üreme (Bitkiler hariç), hayvanlarda gelişme ve büyüme, genetik bilgi taşıyan moleküller, kalıtım, populasyon genetiği ve hayatın başlangıcı ile ilgili görüşler ünitelerinde yer alan zooloji ile ilgili terimlerin kavratılması.

BİYOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR- II (2-0) 2

• M.E.B. ortaöğretim Lise-II biyoloji kitabında yer alan denetleyici ve düzenleyici sistemler, destek ve hareket sistemleri, sindirim sistemleri, taşıma ve dolsşım istemleri, solunum sistemleri, boşaltım sistemleri.
• Lise-III biyoloji kitabında yer alan canlılarda enerji dönüşümü (Oksijenli ve oksijensiz solunum, Fotosentez) ve canlılarda davranış ile ilgili terimlerin kavratılması.

BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ- I (2-0) 2

• Temel laboratuvar teknikleri.
• Organogenesis.
• Somatik embriyogenesis.
• Protoplast kültürü ve somatik melezleme.
• Haploid bitki üretimi.
• Hastalıksız bitki üretimi.
• Sekonder metabolit üretimi mikroçoğaltım.
• Germplasm muhafazası.
• Embriyo kültürü.
• Somaklonal varyasyon.


BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ- II (2-0) 2

• DNA’nın moleküler yapısı ve kromozomlar.
• Genlerin moleküler yapıları ve Protein biyosentezi.
• Gen izolasyonu ve klonlaması.
• Agrabacterium aracılığıyla gen aktarımı.
• Doğrudan gen aktarım teknikleri.
• Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi.
• Böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi.
• Virüslere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi.
• Hastalıklara dayanıklığın artması.
• Bitkilerde strese dayanıklılığın fizyolojisi.
• Erkek kısır bitkilerin üretimi.
• Genetik markörler ve analiz metotları.
• Proteinler ve protein mühendisliği.
• Antisens RNA teknolojisi.
• Teknoloji koruma sistemi (Terminatör teknolojisi).
• Biyoteknolojinin ahlaki ve hukuki yönleri.